تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

مانور زلزله و حضور پررنگ اورژانس ۱۱۵ کرمان

مانور زلزله و حضور پررنگ اورژانس ۱۱۵ کرمان

اورژانس ۱۱۵ کرمان با ۴ تیم انتقال و یک تیم تریاژ در این مانور شرکت داشت

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه ۹۷ مانور زلزله با حضور فعال و پررنگ اورژانس ۱۱۵ کرمان و سازمانهای هلال احمر، آتش نشانی، نیروی انتظامی درمدرسه بحرالعلوم کرمان برگزار گردید.
دراین مانور که با هدف تمرین پناه گیری، تخلیه اضطراری مصدومین، تریاژ (دسته بندی مصدومین از نظر وخامت حال) برگزار گردید اورژانس ۱۱۵ کرمان با ۴ تیم انتقال و یک تیم تریاژ شرکت داشت.