تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

با آموزش احیای قلبی و ریوی، نجات بخش شوید

در این فایل احیای قلبی و ریوی به صورت کامل آموزش داده شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ در این فایل به همت اداره آموزش اورژانس کشور احیای قلبی و ریوی به صورت کامل آموزش داده شده است.

دانلود آموزش عمومی احیای قلبی – ریوی

سازمان اورژانس کشور