تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

انتقال سریع مصدوم ترمای شدید ستون فقرات با امداد هوایی اورژانس ۱۱۵مشهد

طی تماس با مرکز اورژانس ۱۱۵ مشهد مبنی بر سقوط درخت بر روی یک نفر از اهالی روستا سریعا یک دستگاه امبولانس از پایگاه سیدی اعزام و در کمترین زمان و طی مسیر سخت به بالین مصدوم رسیدند و بعد از ارزیابی مشخص شد که مصدوم با احتمال اسیب ستون فقرات و شکستگی مهره ها باید سریعا به بیمارستان منتقل گردد لذا جهت انتقال سریع و کمک به کاهش حرکت در حین انتقال با  هماهنگی لازم توسط مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات این مصدوم با بالگرد اورژانس ۱۱۵ مشهد به بیمارستان طالقانی منتقل و تحت بررسی و مداوا سریع تیم پزشکی قرار گرفت

۱۷دی ماه ۱۳۹۷